Kostnadsfria hörselhjälpmedel

Du som är yrkesverksam kan få kostnadsfria hörselhjälpmedel och en hörselutredning gällande din arbetsplats betald av Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen.

Hos Hörselkonsult AB får du prata med en audionom som är specialist på hörselhjälpmedel. Vi undersöker dina möjligheter och hjälper dig med ansökningsprocessen för olika tillbehör till hörapparater. Det finns lösningar för alla jobbsituationer. Tillsammans kan vi hitta en individuell lösning som passar just dig.

Kostnadsfritt besök, hörselundersökning

Kostnadsfritt besök

Vi träffas på ett kostnadsfritt besök för att kartlägga dina hörselproblem.

Här ges chans att provlyssna på olika tillbehör till hörapparater, såsom mikrofoner till möten och telefoni.

Formulering av ansökan

Formulering av ansökan

Jag hjälper dig att formulera en ansökan om att få prova hörhjälpmedel till arbetet. Denna ansökan skickas sedan till Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen som bekostar utprovningen av hjälpmedlen.

Utprovning av hörhjälpmedel

Utprovning av hörselhjälpmedel

Vi provar ut hjälpmedel till dig att höra bättre på arbetet, på möten, konferenser och andra svåra ljudmiljöer.

Jag hjälper dig med ansökan

Ansökan

När du provat vilka hörselhjälpmedel som passar dig bäst hjälper jag dig ansöka om dessa.

Kostnadsfria hörhjälpmedel

Kostnadsfria hörselhjälpmedel

Du behöver inte betala något, inte heller din arbetsgivare. Allt kan bekostas av Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen.