Produkter för bättre hörande

Phonaks Roger-mikrofoner mäter kontinuerligt det omgivande bullret och anpassar förstärkningen av tal automatiskt. Om bullernivån stiger anpassar sig Roger-mikrofonerna automatiskt, så att talarens röst alltid hamnar över bakgrundsbullret.

Phonak Roger On

Phonaks senaste tillskott till Roger-familjen heter Roger On. Roger On är en mångsidig mikrofon som underlättar taluppfattningen i buller och i sorl.

Mikrofon, Roger On

Roger On i bordsläge

Bordsläge

Vid möten kan Roger On placeras på bordet. Med den nya mikrofontekniken ”MultiBeam 2.0 Technology” skapas en stereostrålformare och stereoljud. På svenska betyder det att det nu är möjligt för användaren att avgöra varifrån ljudet kommer. Roger On väljer automatiskt den riktning som har bäst talsignal och avgör varifrån talet kommer. När ljudet skickas till hörapparaterna hjälper den här rumsliga informationen till att avgöra vem på mötet som talar.

Roger On vid intervju

Intervjuläge

Genom att peka med Roger On på en talare aktiverar Roger On ett riktat zoomläge som gör att talarens röst fångas upp och störande bakgrundsbuller och sorl minskar. I detta läge, pekläge 2.0, använder Roger On tre mikrofoner på rad vilket ger en smalare och effektivare mikrofonzoom jämfört med tidigare Roger-mikrofoner.

Riktläget kan aktiveras både när du håller i Roger On och pekar mot en talare, eller när Roger On ligger på bordet

Roger On vid föreläsning

Föreläsarläge

Genom att fästa Roger On på en föreläsare med tillhörande clip eller halsband fångar Roger On enbart upp talaren som bär Roger On.

Tack vare den inbyggda accelerometern vet Roger On i vilket läge den är och kommer automatiskt fånga upp talarens röst, oavsett hur den hänger.

Roger On ansluten till TV och dator

Ljudöverföring

Roger On kan anslutas till en bärbar dators eller TV:s ljudutgång och ljudet skickas trådlöst till hörapparaterna.

Roger On, App i mobilen

App

Med tillhörande app är det möjligt att fjärrstyra Roger On med mobiltelefonen.

Roger Select™

Roger Select är en flexibel mikrofon som är idealisk för situationer med mycket bakgrundsbuller. I situationer med flera samtal kan man välja vem man vill höra och vilket samtal man vill fokusera på. Allt hanteras med en enkel knapptryckning.

Roger Select är vid start i ett automatiskt läge och bevakar ljudet runtom och riktar in ljudupptaget mot den som talar.

Med Phonak Roger Select liggandes på bordet i sitt automatiska rundupptagande läge hörs alla deltagare vid ett möte bättre inom en radie på ca 1,5 meter. Roger Select ställer automatiskt in riktningen mot talaren.

Det är även möjligt att välja mikrofonriktning manuellt på Roger Select och på så vis välja vilka mötesdeltagare som skall höras bättre.

Roger Select kan även användas som en föreläsarmikrofon. Då förstärks enbart föreläsarens röst samtidigt som bakgrundsbuller minskar.

För de som inte har telefonfunktion i hörapparaten kan Roger Select anslutas till en mobil. Det görs via Bluetooth för att på så vis få en trådlös telefonanslutning.

Mikrofonen kan även anslutas till en TV eller dator för att förbättra taluppfattningen, vilket är användbart vid t.ex. videokonferenser, Teams- och Skypemöten.

Hörhjälpmedel, bordsmikrofon

Hörselhjälpmedel, bordsmikrofon

Roger Table Mic II

Roger Table Mic II är en mikrofon för personer i arbetslivet som behöver delta i olika typer av större möten. Table Mic II aktiveras hos den person som talar och växlar automatiskt mellan mötesdeltagarna.

Phonak Roger Table Mic II x2 består av ett par bordmikrofoner. Likt Roger Select ställer Roger Table Mic II in riktverkan automatiskt mot talaren. Men den har en betydligt längre räckvidd, med ett upptag på ca 3 meter i radie. Flera Roger Table Mic II-mikrofoner kan arbeta ihop och placeras ut i rummet. Det gör det lättare att höra alla mötesdeltagare vid större möten eller på föreläsningar.

Tillhörande fjärrkontroll kan användas för att styra styrkan på ljudupptaget. Du kan växla mellan ett stort mikrofonupptag och ett litet mikrofonupptag.

Roger Table Mic II kan även överföra ljudet från till exempel en dator eller konferenstelefon.

Hörhjälpmedel, automatisk bordsmikrofon

Hörselhjälpmedel, bordsmikrofon

Roger-mottagare

Med tre olika typer av mottagare finns det nästan alltid en Roger-lösning för dig, oavsett vilka hörapparater eller implantat du använder.

Läs mer om mikrofoner och mottagare här >

Hörapparat mottagare