Hörselnedsättning på arbetsplatsen

Ungefär hälften av alla med hörselnedsättning är yrkesverksamma. Ett arbete ställer ofta stora krav på hörseln och med en hörselnedsättning kan det vara både psykiskt och fysiskt ansträngande att höra. Det är därför viktigt att vara proaktiv och utreda vad som kan göras för att höra så avslappnat som möjligt.

En hörselnedsättning lägger beslag på stora delar av hjärnan. Detta påverkar både minne, energinivåer samt att risken för utmattning ökar.

Typiska symptom vid olika typer av hörselproblem:

  • Trötthet
  • Stress, nedstämdhet och ångest
  • Huvudvärk
  • Värk i axlar
  • Socialt utanförskap

Hör bättre på jobbet med rätt hörselhjälpmedel

Endast hörapparat är inte alltid ett tillräckligt stöd för olika arbetsmiljöer och situationer.

Tillsammans kan vi se till att du får rätt hjälpmedel på arbetsplatsen. Vi utreder din situation och hittar den bästa lösningen för att hantera telefon, möten, bullriga miljöer m.m.

Ljudmiljön på arbetet är ett stort hinder för att höra bra. Den största orsaken är långa avstånd på till exempel möten kring ett stort konferensbord eller i öppna kontorslandskap med störande bakgrundsljud. Det finns lösningar!

Hörselhjälpmedel, bordsmikrofon

Hör bättre vid små möten

Möten i mindre grupp kan vara ansträngande och det kan vara svårt att höra även med hörapparat.

Här kan konferensmikrofonen Roger Select underlätta. Placera mikrofonen på bordet och den förstärker talet från dem som pratar, samtidigt som störande bakgrundsbrus minskas.

Hörselhjälpmedel, bordsmikrofon

Hör bättre vid stora möten

Vid större möten är det oftast avståndet som gör det svårt att höra. Med mikrofonerna Roger Table Mic II blir det lättare att höra vid längre avstånd eller om mötesdeltagarna sitter utspridda i rummet.

Placera ut mikrofonerna och de riktar ljudupptaget mot den som pratar och du hör talet direkt in i hörapparaterna.

Hör bättre på jobbet

Dator & Telefon

Det går att ansluta mikrofoner till en dator för att på så vis lättare höra video, Teams/Skype. Ljudet fångas till exempel upp av mikrofonen Roger Pen och skickas trådlöst till hörapparaterna.

Det går att ansluta olika tillbehör till hörapparater för att få ljudet från telefonen till hörapparaterna. Till en del hörapparater sker denna koppling direkt med blåtand, medan andra kan ha trådlösa tillbehör.

Hörselhjälpmedel, bordsmikrofon

Konferenser

På konferenser när det är en person som talar kan det vara bra att använda mikrofonen Roger Pen. Den kan man hänga på den som leder mötet och få ljudet skickat direkt till hörapparaterna. Det är även lämpligt att placera ut mikrofoner i rummet för att höra om det kommer frågor från publiken.